Exteriér

EXTERIÉR

Aplikačný systém pre vonkajšie použitie. Využíva sa na realizáciu finálnej povrchovej vrstvy spevnených plôch. Napr. balkóny, terasy, okolie bazénov, schodiská, vjazdy, chodníky, nádvoria, parkovacie státia, prípadne iné spevnené plochy. Veľmi vhodné sú aj na úpravu alebo opravu už existujúcich spevnených plôch(renováciu). Umožňujú aplikáciu bez náročnej úpravy súčasného podkladu.

Exteriérový systém používame pre nasledujúce materiály:

  • Presstone® Kamenný koberec
  • Presstone® Kamenný koberec PRO
  • Presstone® Pieskový koberec
  • Presstone® Pieskový koberec PRO

Presstone® Kamenný koberec dodávame v dvoch materiálových druhoch podľa typu kameniva:

  • Presstone® Kamenný koberec Štandard – prírodné vymývané riečne štrky
  • Presstone® Kamenný koberec Exclusive – prírodné mramorové kamenné drte, zaoblené strojovým vymývaním

PRO – vyšší podiel pojiva voči kamenivu alebo kremičitému farbenému piesku (viac ako 7 %, 1,5 kg pojivo – 21,0 kg kamenivo, alebo kremičitý farbený piesok). Doporučujeme pri zvýšenej namáhavosti a zvýšenom nároku na samotný systém.